Styrelsen

Ordförande:

Timo Saukkila
Torstuna Ytterkålsta 4
749 72 FJÄRDHUNDRA
Tel: 0701-62 53 09
ordforande@speedcatclub.se

Har hand om kontakten med SVERAK och övriga klubbar.
Stamnamns ansökning och ansökan om diplomeringstest.

 

Sekreterare:

Ann Fjellander
Nora gård 1
610 74 VAGNHÄRAD
Tel: 070-722 42 57
sekreterare@speedcatclub.se

Protokoll för våra möten.

Kassör:

Elin Wicksell
Solrosvägen 13
22610  LEMLAND  ÅLAND
Tel: +35 840 72 656 66
Kassor@speedcatclub.se

Har hand om ekonomin, medlemsavgifter och register.
Om du byter adress och/eller telefonnummer glöm inte meddela detta.

Avel & Utställnings  sekreterare:

Margareta Backhurst
Benvägen 43
723 52 VÄSTERÅS

maggan@speedcatclub.se

Har hand om kullregistreringar, huskattsbevis intyg under registrering (Kull) utställningsanmälningar, både via vanlig post och e-mail.  

Titel tagen i utlandet.
Fullmakt för utställningsanmälan via epost.

Ledamot :

Catharina Lövgren
Torstuna Ytterkålsta 4
749 72 FJÄRDHUNDRA
Tel: 073-696 69 25
catharina@speedcatclub.se

Suppleant:

Jennie Fillman
Viken 105
714 92 Kopparberg

Suppleant:

Angela Andersson
Förvaltarv. 17
16968  SOLNA

Övriga funktionärer:


Webmaster:  Cilla Backhurst
webbmaster@speedcatclub.se

 

Revisor:  Kåre Fjellander

Revisor suppleant:  Ramona Karlsson

Valberedning:
Maria Åberg & Ing-Marie Andersson