Målsättning

  • Klubbens målsättning är att:
  • Öka förståelsen för katten som husdjur.
  • Samarbeta med andra organisationer för att motverka djurplågeri, sprida kännedom om god katthållning och öka intresset för katten.
  • Arbeta för en seriös uppfödning i hemmiljö.
  • Propagera för kastrering av hon- och hankatter som inte skall användas i avel.
  • Propagera för att katter skall öronmärkas eller ID-märkas med mikrochips. Katten kan då också sjukförsäkras även om den saknar stamtavla. Vid märkning med mikrochips registreras katten i Svenska Kennelklubbens databas och kan lätt identifieras.
  • Arbeta för att katten i tättbebyggt område skall vara innekatt. Lösdrivande katter väcker irritation hos kringboende människor och far själv illa.
  • Medverka till ökad forskning om katternas olika sjukdomar.
  • Arbeta för gemenskap kattägare emellan.

Genom Ditt medlemskap och Din medverkan kan klubben uppnå sina målsättningar!
Kontakta någon i styrelsen om Du vill veta mer eller kanske gå med som medlem i klubben.

Speedcat tillhör Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK).