Styrelsen

Ordförande:

Timo Saukkila
Torstuna Ytterkålsta 4
749 72 FJÄRDHUNDRA
Tel: 0701-62 53 09
ordforande@speedcatclub.se

Har hand om kontakten med SVERAK och övriga klubbar.
Stamnamns ansökning och ansökan om diplomeringstest.

 

Sekreterare:

Ann Fjellander
Nora gård 1
610 74 VAGNHÄRAD
Tel: 070-722 42 57
sekreterare@speedcatclub.se

Protokoll för våra möten.

Kassör:

Elin Wicksell
Solrosvägen 13
22610  LEMLAND  ÅLAND
Tel: +35 840 72 656 66
Kassor@speedcatclub.se

Har hand om ekonomin, medlemsavgifter och register.
Om du byter adress och/eller telefonnummer glöm inte meddela detta.

Avel & Utställnings  sekreterare:

Catharina Lövgren
Torstuna Ytterkålsta 4
749 72 FJÄRDHUNDRA
Tel: 073-696 69 25
catharina@speedcatclub.se

Har hand om kullregistreringar, huskattsbevis intyg under registrering (Kull) utställningsanmälningar, både via vanlig post och e-mail.  

Titel tagen i utlandet.
Fullmakt för utställningsanmälan via epost.

Ledamot :

Kristina Strömbäck
Tältvägen 19A
152 70 SÖDERTÄLJE
webmaster@speedcatclub.se

Suppleant:

Anne Rönn
Gunnarbovägen 2
170 65 SOLNA

Övriga funktionärer:

Webmaster: Kristina Strömbäck  & Catharina Lövgren

Revisor:  Kåre Fjellander

Revisor suppleant:  Margaretha Backhurst

Valberedning:  Sari Vettenranta