Kallelse till Årsmöte är nu skickat via E-post
Tid: 2018-02-23 Klockan 10,00
Plats: Enköping Komvux Korsängsgatan 12

 ———————————————————————————-

OBS!! Glöm inte betala in medlemsavgiften för 2019.