OBS! Stambokföringen på SVERAK är stängd från den 23/2 t.o.m. den 9/3 2018

 

Kallelse till årsmöte

Hej alla glada medlemmar i Speedcat nu är det dags för årsmöte 2018-02-24.
Den kommer att hållas  på följande adress: Uppsala
Fyrisgården svartbäcksgatan 58.
Klockan 10.30 efter mötet bjuder Speedcat alla medlemmar på fika och smörgås.
Svar anhålles till ordforande@speedcatclub.se eller via telefon Timo Saukkila  0701625309
Senast 2018-02-16

Kallelse till extra årsmöte

Hej alla glada medlemmar i Speedcat nu är det dags för ett extra årsmöte 2018-02-24.
Den kommer att hållas  på följande adress: Uppsala
Fyrisgården svartbäcksgatan 58. Klockan 12.30.
Årsmötet hålls pga ändring av text i stadgar

OBS! Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2018